Bedriftsmarkedet

Vår hovedvirksomhet er som underleverandør til små og store prosjekter innen privat og offentlige sektor. Vi har utført arbeid for blant annet Veidekke ASA, Bergen Prosjekt, Bergen kommune, BOB, Byggmester Ådnekvam AS og Studentsamskipnaden i Bergen for å nevne noen.

Vi er konkurransedyktig på pris og har interne KS-systemer som sikrer at arbeid utføres til avtalt tid, kvalitet og pris. Vi deltar i anbudsrunder på forespørsel og ved eget initiativ.

Kontakt oss på post@venge.no eller telefon 55 15 12 00