Kassetter

Vi produserer fasadekassetter etter kundenes ønsker og behov. Kassettene kan brukes på hele eller deler av bygningen. Det finnes mange måter å fremheve et byggs særpreg med kassetter på fasade. I tillegg beskytter de bygget mot  et varierende klima. Kassettene kan kombineres med andre typer veggkledning for å uttrykke byggets identitet.