Minde Næringspark

Vidar Venge AS har utført arbeid med beslag rundt vinduer og gesims på Minde Næringspark. Byggherre Berland Eiendom og  hovedentreprenør Bergen Prosjekt ferdigstilte de to byggene på totalt 9000 kvadratmeter sommeren 2013.

Se bilder og beskrivelser av Vidar Venge AS del av prosjektet: