HMS

Vidar Venge AS har en nullvisjon om skader internt i bedrift og ute på byggeplassen. Verneutstyr og sikring ved arbeid i høyden er noen av våre viktigste fokusområder. Vi arbeider etter vår egen HMS-plan som oppfyller kravene som er stilt i lovverket og i forskriftene for vår bransje. Vår HMS-perm er tilgjengelig for alle våre ansatte og inneholder blant annet disse punktene:

– Kontaktopplysninger og organisasjonskart.

– Lover, forskrifter og retningslinjer.

– HMS planer for oppdragssted og egen bedrift.

– Risikoanalyse, vernerunde, medarbeiderundersøkelser.

– Brann, førstehjelp, hygiene, regler og rutiner.

– Dokumentasjon på kontroller, rutiner, avvik, referater, m.m.