Kompetanse

Vår kompetanse innen blikkenslagerfaget er vår viktigste ressurs ut mot kundene. Våre ansatte har kunnskap om byggtekniske konstruksjoner, metallets egenskaper, former for bearbeiding og maskin- og verktøybruk.

Utøvelsen av blikkenslagerfaget innebærer blant annet å forstå tekniske tegninger, bruk av moderne teknologi, praktisk matematikk og kvalitetssikring.

Våre ansatte planlegger, gjennomfører og vurderer eget arbeid i henhold til lover og forskrifter som gjelder for arbeidslivet generelt og byggebransjen spesielt.

Arbeidsområdet vårt er variert, selv om også vi har spesialfelter innen blikkenslagerfaget. Siden faget utvikler seg hele tiden, bestreber vi oss å holde oss oppdatert på nyvinninger innen vårt fag gjennom kurs og faglige oppdateringer.