Verdier

Vi i Vidar Venge AS praktiserer et sett med felles verdier og normer for hvordan vi forholder oss til arbeidskollegaer, kunder og jobben vi utfører.

Våre felles verdier viser seg på følgende måte:

– Alle kunder er like viktige, store som små.

– Vi står på for å få jobben gjort til fastsatt tid og innenfor budsjett.

– Vi har HMS og KS i bakhodet i bedriften og ute på byggeplassen.

– Vi behandler hverandre med respekt.

– Vi bygger gode og varige relasjoner med kunder ved å gjøre det riktige.