Piren 3

Vidar Venge AS utførte alt arbeid innen beslag på Piren 3. Utbygger er BOB mens hovedentreprenør er Byggmester Ådnekvam AS. Materialet som er brukt i dette prosjektet er aluminium Ral 87016. Beslag ble utformet og montert rundt dører,  vinduer, gesims og sokler.

Se bilder og beskrivelser av Vidar Venges as del av prosjektet: