Referanser

Her har vi samlet noen av våre prosjekter som ennå pågår eller er avsluttet. Hvert prosjekt har bilder som du kan klikke på for å se detaljer. Det vil også være  korte beskrivelse av Vidar Venges AS oppgaver som underleverandør.  Oppdragene er utført både for offentlige og private byggherrer.