Solåsen Terrasser

Vidar Venge AS er underleverandør til Solåsen Terrasser. Vi utførte fasadearbeid, tekking av karnapper, beslag på brannskiller, gesims og vinduer. Materialet som er brukt for tilvirking er ubehandlet aluminium.

Prosjektet består av totalt fem boligblokker med 90 leiligheter fordelt over 3.544 kvadratmeter. Hovedentreprenør Veidekke startet byggingen våren 2011. Første byggetrinn er ferdigstilt. Byggetrinn to skal fullføres innen mars 2015.

Se bilder og beskrivelse av Vidar Venge AS del av prosjektet: