Sartorgården

Vidar Venge AS er underleverandør til Sartorgården. Vi har utført beslag på dører og vinduer på oppdrag fra Byggmester Ådnekvam AS. Materialet brukt i tilvirkning av beslag er aluminium Ral 9006. Bygget er et samarbeidsprosjekt mellom StorBergen og AltHus Eiendom AS. Bygget er på 4000 kvadratmeter med næringsarealer og 51 leiligheter.

Trykk på bildene under for detaljer og beskrivelser av Vidar Venge AS del av prosjektet: