Skifer

Taktekking med skiferplater har lang tradisjon i Norge. Skifer har ekstrem lang holdbarhet og vil kunne ligge i mer enn hundre år med minimalt vedlikehold. Lappheller og ruteskifer er mest vanlig. Skiferstein, uavhengig av type, sorteres i tykkelser før den legges.  Den tykkeste legges nederst mot takfoten, og den tynneste legges lengst mot mønet.