Ventilasjon

Vidar Venge AS vil levere komplette ventilasjonsløsninger i nær framtid. Dette gjelder både til privatboliger og større kompliserte ventilasjonsanlegg for offentlige og private næringsbygg. Følg med på vår hjemmeside for oppdateringer om hvilke løsninger vi kan tilby deg eller din bedrift.

Et sunt inneklima er blitt et område som har fått stadig større oppmerksomhet i media og hos helsemyndighetene. Et godt vedlikeholdt ventilasjonsanlegg fjerner forurensinger i luften vi puster inn.

Støv, avgasser og fukt skal erstattes med ren luft i en fast syklus. Bygg og boliger med dårlig utlufting kan gi helseplager som luftveisinfeksjoner, trøtthet, hodepine, dårlig konsentrasjon og såre slimhinner.

Spesielt utsatt er mennesker med nedsatt immunfunksjon,  astmatikere og personer med allergisykdommer. Men også friske personer kan få helseplager ved eksponering i bygg med dårlig ventilasjon.

Vidar Venge AS sørger for at brukerne av ditt bygg, privat eller offentlig, ikke blir utsatt for et helseskadelig inneklima.